CIVITTA je partnerom projektu Košice 2.0

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie s názvom Mestské inovačné opatrenia (UIA). Primárnym cieľom programu je podpora inovatívnych a experimentálnych projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest a to v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností bez tejto iniciatívy neboli schopné financovať. Program taktiež podporuje pilotovanie a testovanie riešení, ktoré ešte nikde na svete neboli implementované. 

Úlohou projektu Košice 2.0 je vytvorenie kreatívneho ekosystému, v ktorom budú jednotlivé zainteresované skupiny (samospráva, podnikateľská sféra či obyvatelia mesta) koexistovať, spolupracovať a robiť kvalifikované rozhodnutia s cieľom zvýšiť kvalitu života v meste. 

Projekt Košice 2.0 sa zameriava na: 

  • zvýšenie kvality život v meste prostredníctvom zlepšovania a rozvoja mestských služieb 

  • zvýšenie občianskej angažovanosti v kultúrnych, spoločenských a ekonomických aktivitách 

  • rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vzdelávania pre vznik nových pracovných miest 

Košice uspeli v konkurencii stoviek miest a stali sa vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo a ktoré bude počas nasledujúcich troch rokov spolu s ďalšími partnermi napĺňať spoločnú  víziu a ambíciu premeniť Košice na kreatívne mesto vyznačujúce sa vysokou angažovanosťou svojich obyvateľov. 

CIVITTA má v projekte Košice 2.0 za úlohu poskytovať systematickú podporu inovátorom, pomáhať ich prepájať na zákazníkov a partnerov a asistovať pri riešení verejných výziev inovatívnym spôsobom. 

CIVITTA je v projekte Košice 2.0 zapojená nasledovne: 

  • Zodpovedá za dizajn a organizáciu akceleračného programu názvom Challenger Urban:Creative, ktorý poskytne podnikateľské vzdelanie začínajúcim tímom a firmám a zároveň prinesie príležitosť komunite mladých firiem  spolupracovať s mestom Košice na riešení mestských problémov 

  • Spolupracuje na implementácii PoC (Proof of Cocnept) grantovej schémy 

  • Spolupracuje na implementácii Otvorenej inovačnej iniciatívy (Open Innovation Initiative) 

  • Spolupracuje na rozvoji, pilotovaní a udržateľnom plánovaní tréningových a vzdelávacích aktivít 

______________________________________

Kontaktné údaje: 

Kristína Korčeková 

[email protected] 

Tomáš Kačírek 

[email protected] 

Viac o UIA: https://uia-initiative.eu/en 

Viac o projekte Košice 2.0: https://kosice2.sk/ 

Zdieľať článok