Ako inovovať vo veľkých firmách?

Inovovať vo veľkých a zabehnutých firmách je výzvou, ktorá prináša mnohé prekážky. Civitta Slovakia sa už dlhodobo snaží pomôcť veľkým firmám na Slovensku tieto prekážky prekonať a spoločne nájsť nové inovatívne riešenia. Naša snaha spočíva v množstve zorganizovaných hackathonov, design-thinking workshopov, efektívnom prepájaní na tie najlepšie startupy ako aj v organizácii veľkýcj projektov s vedeckou komunitou. Vďaka našim aktivitám sme nadobudli širokú škálu vedomostí a skúsenosti a toto naše zúročené "know-how" sme sa rozhodli pretaviť aj do fyzickej podoby. Uplynulú jeseň sme vydali unikátny report Corporate Innovations Cookbook: A guide to innovation in big companies, ktorý určite stojí za prečítanie a my sme naň právom hrdí.

Zdieľať článok