Na Slovensku zastupujume európsku akceleračnú sieť EIT Digital

Do partnerstva vstupuje CIVITA Slovakia viac ako desaťročnými skúsenosťami zo Slovenska a okolitého regiónu. Zámerom EIT Digital je podporovať digitálne inovácie a podnikanie pomocou iniciatív zameraných na podporu digitalizácie Európy. Spoločným cieľom oboch strán je preto poskytnúť slovenským startupom lepší prístup na európske trhy a tak posilniť celkovú pozíciu slovenského inovačného ekosystému v regionálnom a medzinárodnom kontexte.

Podľa slov Fabia Pianesiho, riaditeľa EIT Digital pre externú spoluprácu, je nadviazané partnerstvo veľmi pozitívnou správou a "...má potenciál vytvoriť jedinečné príležitosti pre miestne startupy akcelerovať ich rast a expanziu na medzinárodné trhy, ako aj podporiť celkový rast slovenského inovačného ekosystému."

"Podmienky pre inovatívne podniky na Slovensku sa od roku 2011, keď Neulogy organizovala úplne prvé Startup Awards, výrazne zlepšili. Dnes čoraz viac slovenských firiem úspešne rozširuje svoju činnosť na európske a iné medzinárodné trhy. Vzhľadom na odborné skúsenosti CIVITTA v komercializácií technológií a úzku spoluprácu s mnohými slovenskými scaleupmi je naše partnerstvo s EIT Digital dôležitým krokom v upevňovaní našej vedúcej pozície v regióne." povedal Peter Kolesár, Partner v CIVITTA.

Vedúca pozícia spoločnosti CIVITTA v regióne je výsledkom dlhoročných skúseností v oblasti podpory inovácii. Firma stála pri zakladaní prvého fondu s rizikovým kapitálom na Slovensku, navrhovaní niekoľkých výskumných centier, či vzniku a organizácii Startup Awards, najväčšej súťaže pre startupy na Slovensku. CIVITTA má taktiež skúsenosti s medzinárodnými projektami na podporu rastu inovatívnych podnikov a spolupráce akademických inštitúcií so súkromným sektorom.

Spolupráca medzi EIT Digital and CIVITTA je súčasťou iniciatívy ARISE Europe. Schéma má podporovať regionálny ekonomický rast európskych krajín, v ktorých EIT Digital nemá svoje fyzické zastúpenie. Jej špecifickým cieľom je prepájať miestne a regionálne inovačné uzly a ekosystémy a vytvoriť jednotnejší európsky inovačný a vzdelanostný ekosystém.

V nasledujúcich týždňoch CIVITTA umožní stretnutia medzi zástupcami EIT Digital a najlepšími inovatívnymi firmami zo Slovenska. Jedno z networkingových stretnutí sa uskutoční už 15. novembra a bude organizované v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE). Dôležitým výstupom partnerstva s EIT Digital bude aj štúdia, ktorá zmapuje vývoj slovenského inovačného ekosystému a jeho najrýchlejšie rastúce firmy. Štúdia bude zverejnená na siedmom ročníku Startup Awards, ktorý sa uskutoční 1. decembra v novej budove SND. 

Zdieľať článok