EIT Health Hub

Civitta Slovakia získala od leta tohto roku privilégium stať sa EIT Health Hubom v rámci programu EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), ktorý uľahčuje inovácie v európskych regiónoch. Misiou Civitta Slovakia je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. 

Nový slovenský EIT Health Hub poskytuje programy vzdelávania, financovania, mentoringu a networkingu kľúčovým aktérom v zdravotníctve. Programy a aktivity EIT Health sa dostanú k rôznym cieľovým skupinám slovenského zdravotníctva, ako sú napríklad startupy, profesijné zdravotnícke združenia, študenti, výskumníci, lekári a ďalší medicínski špecialisti. 

Hub sa venuje najmä rozvoju miestneho inovačného ekosystému a realizuje rôzne aktivity, ktoré majú pomôcť študentom, výskumníkom a podnikateľom nájsť najlepší spôsob, ako rozvíjať svoje zručnosti a úspešne previesť svoje nápady na trh. Cieľom Hubu je nájsť najlepšie talenty, podnikateľov a startupy zo Slovenska, a podporovať malé a stredné inovatívne podniky pri vytváraní nových ekonomických aktivít a nových pracovných miest na miestnej úrovni. Okrem toho bude Hub organizovať pilotné projekty a akceleračné programy, ktoré podnietia vášeň pre zdravotnú starostlivosť. 

Pod záštitou Úradu vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Bratislavského samosprávneho kraja sa zorganizoval unikátny projekt Hack Healthcare Slovakia, ktorého účastníci hľadali inovatívne digitálne riešenia zameraná na urýchlenie zmien v zdravotníctve. Organizátorom podujatia bol EIT Health Hub Civitta Slovakia, spolu s partnermi ROCHE, Takeda, MSD, Novartis a ďalšími. Medzi ďalšie aktivity EIT Health Hub patrí aj podujatie s názvom Morning Health Talks: How can we collaborate on medical innovations? Kde sa stretli, zástupcovia slovenských nemocníc, spolu s reprezentantmi z Ministerstva zdravotníctva a odborníkmi, ktorí diskutovali o tom, ako môžeme podporiť spoluprácu medzi nemocnicami, technologickým sektorom a startupmi. 

Zdieľať článok