EIT Raw Materials Incubator Slovensko: Pomáhame inováciám rásť!

CIVITTA Slovakia je už druhým rokom realizátorom EIT RawMaterials Inkubátoru na Slovensku, ktorý poskytuje podporu inováciám v oblasti nerastných surovín - od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu. 

Inkubátor svojimi aktivitami dopĺňa dlhodobú činnosť EIT RawMaterials Hub – Regionálneho centra v Košiciach, ktorého cieľom je podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. Inkubátor sa zameriava na podporu podnikateľov ako aj šírenie povedomia o programoch EIT RawMaterials – od študentských projektov, cez inovatívne startupy, spin-off, rastúce firmy,  až po komercializáciu výskumných aktivít na slovenských univerzitách.

Záujemci môžu vďaka Inkubátoru získať:

  • aktuálny prehľad v otvorených výzvach
  • individuálne konzultácie - pomoc pri orientácii sa v ponuke EIT RawMaterials s ohľadom na technologický stupeň vývoja biznis nápadu, produktu alebo služby
  • možnosť zúčastniť sa našich podujatí (workshopy, informačné podujatia a pod.

Informácie o EIT RawMaterials Inkubátore nájdete aj na slovenskej verzii stránky.

Zdieľať článok