EIT Urban Mobility Hub

EIT Urban Mobility

 

Premena mestských priestorov na príjemné pre život je stále aktuálnou otázkou na Slovensku i v Európe.

Európska iniciatíva EIT Urban Mobility formuje Huby v jednotlivých regiónoch, ktoré prepájajú občanov, mestá a firmy, ktorým záleží na tejto téme. Ide o iniciatívu s cieľom zveľadiť životný priestor v mestách cez zapojenie občanov a firiem, prepojenie jednotlivých subjektov pôsobiacich v tejto oblasti, akceleračné programy pre starupy a vzdelávanie širokej verejnosti.

Civitta Slovakia sa stala EIT Urban Mobility Slovak Hub v rámci programu EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), ktorý uľahčuje inovácie v európskych regiónoch. Oficiálne otvorenie Urban Mobility Slovak Hub sa uskutočnilo 1. decembra 2021 počas Climate day, ktorý sa stal pravidelným podujatím na tému udržateľnosti a mestskej mobility na Slovensku.

EIT Urban Mobility Slovak Hub má za cieľ zvýšiť povedomie o aktivitách slovenských miest, firiem i bežných občanov, ktorí podnikajú konkrétne kroky k lepšiemu životu v našich mestách. Príkladmi úspešných iniciatív, projektov a firiem sú: dopravná aplikácia Po meste, Tirn Technology, Švihaj-Šuhaj, AgeVolt, Mestské Hackathony a mnohé ďalšie.

 

 


 

Iniciatíva EIT Urban Mobility je rozdelená podľa cieľovej skupiny do piatich kategórií:

 • mesto
 • vzdelávanie
 • inovácie
 • firmy
 • priemysel

V každej z týchto oblastí sa budú konať workshopy, diskusie a súťaže, ktoré stimulujú tvorbu nápadov a pomôžu implementovať jednotlivé riešenia. Startupom, ktoré pôsobia v tejto oblasti budeme ponúkať workshopy a semináre, vďaka ktorým ich riešenia budú škálovateľné a budú môcť preraziť i na zahraničné trhy. 

Ústrednou témou je mobilita v mestách budúcnosť verejnej dopravy, car sharing, elektrické autá, nabíjacie stanice, cyklodoprava a tvorba bezpečných a príjemných verejných priestorov v mestách. Téma urbánnej mobility spája Európu a spolupráca na tejto úrovni je veľmi prospešná pre nás ako aj pre iné mestá.

 


 

EIT Urban Mobility spolu s mestami po celej Európe dáva startupom jedinečnú možnosť pilotovať inovatívne riešenia v rámci mestskej mobility. Do projektu RAPTOR (Rapid Applications for Transport) sa prihlásilo aj mesto Bratislava, ktoré momentálne pilotuje riešenie belgickej firmy BitaGreen. Cieľom tohto riešenia je identifikácia lokalít kde môže zelená a modrá infraštruktúra nížiť riziko znečistenia ovzdušia a hluku z dopravy.

 


 

Aktivity EIT Urban Mobility Hubu na Slovensku

 

EIT Urban Mobility Hub na Slovensku v roku 2022 zorganizoval 10 workshopov, ktorých cieľom bolo zvýšiť povedomie o podnikaní a rozvíjať podnikateľské zručnosti medzi študentmi vysokých škôl a mladými odborníkmi v oblasti mestskej mobility. Hub sa zameral na mestské inovácie a zorganizoval webinár pre zástupcov miest, ktorí sa venujú implementácii inovácií v mestách, súvisiacich s mobilitou, klimatickou neutralitou a digitalizáciou.

 • Financovanie pre startupy
 • Startup simulátor
 • Design thinking
 • How to pitch?
 • From (hackathon) idea to startup
 • Možnosti financovania pre mestá

 


 

Dňa 30.11.2022 sa uskutočnila konferencia Climate Day: mestská mobilita a zelené inovácie. Podujatie sa konalo pod záštitou Európskej komisie na Slovensku. Konferenciu slávnostne otvoril Vladimír Šucha, Vedúci Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku. Diskutovalo sa na tieto témy:

 1. Mission Cities: príležitosť pre slovenské klimaticky neutrálne mestá?
 2. Možnosti spolupráce pri mestských inováciách
 3. Ako nám môžu inovácie pomôcť dosiahnuť udržateľnú mestskú mobilitu?

V rámci rozvoja a podpory pre startupy Hub pravidelne organizuje súťaž zameranú na riešenia z oblasti Urban Mobility. Druhý ročník súťaže sa konal 30. novembra 2022 v The Spot v Bratislave. Startupy mali jedinečnú možnosť odprezentovať svoje riešenia pred porotou a získať zrýchlený prístup k možnostiam investícií alebo grantového financovania od EIT Urban Mobility až do výšky 500.000 €. Výhercom Urban Mobility súťaže 2022 sa stal startup BikeUp.

 

 


 

Ako sa zapojiť do našich aktivít?

 

EIT Urban Mobility Hub na Slovensku plánuje ďalšie podujatia, workshopy a vzdelávacie aktivity v roku 2023. Pravidelne zasielame o nich informácie v našom newslettri. Zaregistrovať sa na odoberanie noviniek môžete priamo tu. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach ako Facebook Linkedin

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu: [email protected] 

Viac informácií o iniciatíve EIT Urban Mobility nájdete na stránke: www.eiturbanmobility.eu/

Zdieľať článok