EIT Urban Mobility Hub

Ide o iniciatívu s cieľom zveľadiť životný priestor v mestách cez zapojenie občanov a firiem, prepojenie jednotlivých subjektov pôsobiacich v tejto oblasti, akceleračné programy a vzdelávanie širokej verejnosti.

Premena mestských priestorov na príjemné pre život je stále aktuálnou otázkou na Slovensku i v Európe. Program Urban Mobility formuje Huby v jednotlivých regiónoch, ktoré prepájajú občanov, mestá i firmy, ktorým táto otázka nie je ľahostajná. Ambíciou projektu je celkové zvýšenie kvality života občanov v mestách.

Projekt Urban Mobility je rozdelený podľa cieľovej skupiny do piatich kategórii: mesto, vzdelávanie, inovácie, firmy a priemysel. V každej z týchto oblastí sa budú konať workshopy, diskusie a súťaže, ktoré stimulujú tvorbu nápadov a pomôžu implementovať jednotlivé riešenia. 

Oficiálne otvorenie programu Urban Mobility Slovak Hub sa uskutoční 1. decembra 2021 počas Climate day. Mestská mobilita je veľmi dôležitou témou pri riešení klimatických zmien a pri hľadaní riešení na zvýšenie kvality životného prostredia. Ústrednou témou je doprava v mestách- car sharing, elektrické autá a mestská hromadná doprava. Urban Mobility Slovakia Hub má za cieľ zvýšiť povedomie o aktivitách slovenských miest, firiem i bežných občanov, ktorí podnikajú konkrétne kroky k lepšiemu životu v našich mestách. Tieto projekty by mali byť zviditeľnené a zároveň aj podporené. Startupom, ktoré pôsobia v tejto oblasti budeme ponúkať workshopy a semináre, vďaka ktorým ich riešenia budú škálovateľné a budú môcť preraziť i na zahraničné trhy. 

Téma urbánnej mobility spája Európu a tak spolupráca na tejto úrovni je veľmi prospešná pre nás ako aj pre iné mestá v EÚ. Viac informácii o projekte Urban Mobility nájdete na stránke: www.urbanmobility.sk

Zdieľať článok