Innovate Slovakia!

Let’s Innovate Slovakia together! 

Civitta a SAPIE spustili novú platformu InnovateSlovakia.sk, ktorá bude unikátnym zdrojom informácií pre jednotlivcov, firmy a štát s cieľom posilnenia a rastu slovenskej inovačnej a start-up scény.

The Innovate Slovakia team (CIVITTA & SAPIE)

Innovate Slovakia (CIVITTA & SAPIE)

Čo chceme robiť?

InnovateSlovakia.sk sa zameriava na konkrétnu pomoc jednotlivcom a podnikateľom, ktorí čelia problémom so získavaním potrebných informácií. Portál je určený na to, aby sa stal centralizovaným zdrojom informácií pre jednotlivcov, firmy, investorov, zástupcov štátu, ale tiež rozširoval povedomie a znalosť o slovenskom inovačnom ekosystéme. Portál je tiež informačnou vstupnou bránou na Slovensko pre zahraničné subjekty v oblasti inovácií.

Portál poskytuje napríklad databázu o približne 230 investičných kolách a 50 exitoch technologických startupov a scaleupov. Do najúspešnejšej trojky v získavaní financovania podľa portátu patrí Piano (94,38 mil. EUR), AeroMobil (38,4 mil. EUR) a Exponea (34,5 mil. EUR). 

Informácie týkajúce sa pomoci a prepájania pre jednotlivcov a firmy sú zostavené na základe typov podnikov a fáz rastu, v ktorej sa nachádzajú. Z toho vyplýva jednoduchšia možnosť prepojenia na konkrétnych partnerov a subjekty, ktoré im môžu pomôcť ako sú inkubátory, akcelerátory, financovanie, coworkingové priestory, podujatia a mentoring alebo štátna podpora. 
 

innovate_slovakia_headl.jpg

,,Snažíme sa zdieľať príbehy úspešných slovenských startupov, aby sme ukázali potenciál Slovenska a inšpirovali aj ostatných podnikateľov a inovátorov”, uviedol Peter Kolesár, partner Civitta. Cieľom portálu je aj budovanie komunity prostredníctvom spoluorganizovania miestnych podujatí a prepojenia kľúčových zainteresovaných strán v rámci inovačného ekosystému na Slovensku.

Portál prezentuje úspechy a silné stránky slovenského technologického sektora. Tento sektor poskytol svetu inšpiratívne príbehy o úspechu a ponúka obrovskú silu, pokiaľ ide o ľudský kapitál a výskumné kapacity. Zároveň startup a scaleupy vytvárajú nové pracovné miesta a vytvárajú inovácie, ktoré Slovensko posúvajú ďalej. Musíme sa však tiež musí učiť od lídrov v oblasti inovácií a identifikovať hlavné aspekty týchto úspešných príbehov a replikovať ich na Slovensku. A práve portál InnovateSlovakia.sk sa inšpiruje úspešným príbehom z Estónska.

,,Jedným z dôvodov spustenia InnovateSlovakia.sk je súčasná informačná medzera pre začínajúce a rozvíjajúce sa firmy, pokiaľ ide o možnosti financovania, dostupných partnerov, financovania alebo rastu podnikania, aby sa stal globálnym,” uviedol Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE - Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku.

CIVITT - Innovate slovakia event -Jakub Kovalík-054.jpgInnovateSlovakia.sk má za cieľ spájať a zapájať celú inovačnú komunitu na Slovensku s cieľom prispievať, rozširovať a spoluvytvárať kvalitný obsah založený na dátach. Efekt tejto spolupráce a kvalitné dáta by mali podľa očakávaní byť prínosom pri príprave nových návrhov politík a regulačných zmien pre rozvoj inovačného ekosystému na Slovensku.

 

 

Zdieľať článok