Skúsenosti našich stážistov

Kristína Durčáková (London School of Economics)

"Tú stáž považujem za jednu z mojich najpozitívnejších skúseností z pracovného prostredia. Nielenže som mala možnosť byť súčasťou veľmi dynamického tímu a rozvíjať svoje analytické myslenie a problem-solving zručnosti na každodennej báze, ale najviac ma tešilo, že som bola plnohodnotne zapojená do práce na projektoch, ktoré majú obrovskú pridanú hodnotu pre slovenskú verejnosť. Skúsenosť v tejto firme je pre mňa príkladom ideálnej práce v súkromnom sektore na Slovensku, kde okrem získavania širokej škály zručností, som mohla aj pozitívne vnímať dopad projektov vo výskumnej a inovačnej sfére. Okrem skvelého kolektívu a naplňujúcej práce mi bude chýbať aj podvečerné hranie stolného futbalu s kolegami a každodenná nádielka koláčikov!"

Jaro Leitmann (University College London)

"Stáž v tejto spoločnosti mi dala jedinečnú príležitosť podieľať sa na projektoch s obrovskou pridanou hodnotou pre Slovensko. Mal som možnosť podieľať sa na organizácii Startup Awards, vymýšať a koncipovať veľké medzinárodné projekty na podporu inovačných ekosystémov, precvičiť si analytické myslenie pre spracovávaní dát alebo písaní analýz. Stáž mi taktiež umožnila na dva mesiace pôsobiť v tíme Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity a pracovať na marketingovej kampani pre najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku. Hneď po škole som tak získal cenné skúsenosti ako aj možnosť podieľať sa na zmene Slovenska k lepšiemu.

Bohdan Hemžal (University of Applied Sciences Wiener Neustadt)

„Dôvodom, ktorý stál za mojím rozhodnutím stážovať v tejto firme, bolo dostať sa bližšie k atraktívnemu svetu vedy, inovácií a podnikania. Zároveň som si konfrontoval poznatky získané písaním bakalárskej práce “Rizikový kapitál na Slovensku“ s realitou. Počas mojej stáže som bol zapojený do projektov najmä z oblasti vedy a start-upov. Veľkou výhodou bola značná miera zapojenia do realizácie projektov a priestor na presadenie svojich nápadov a schopností. Na druhej strane je od stážistu vyžadovaná samostatnosť, flexibilita a zodpovednosť. Preto stáž v tejto spoločnosti predstavuje výzvu a skvelú príležitosť zároveň.“

Zdieľať článok