Neulogy sa stáva súčasťou skupiny CIVITTA

Estónska konzultačná spoločnosť CIVITTA vstupuje na Slovensko akvizíciou Neulogy.

Neulogy je na Slovensku lídrom v oblasti poskytovania poradenských služieb so silným zameraním na podporu startupov, firemných inovácií a riadenia projektov v oblasti výskumu a vývoja. Neulogy je už 12 rokov neoddeliteľnou súčasťou slovenskej startupovej a inovačnej scény.

CIVITTA, založená v roku 2005 v estónskom Tartu, je poprednou nezávislou konzultačnou spoločnosťou v oblasti strategického manažmentu v strednej a východnej Európe. CIVITTA sa zameriava na podporu startupov, prepájanie univerzít s priemyslom, komercializáciu výskumu, vnútrofiremné inovácie a pomoc štátnej správe s rozvojom inovačných komunít a ekosystémov. Skupina CIVITTA momentálne pôsobí už v 22 mestách a 13 krajinách.

„Misiou Neulogy vždy bolo hľadať nekonvenčné a inovatívne prístupy k riešeniu problémov. V skupine CIVITTA sme našli ideálneho partnera pre ďalší rozvoj na medzinárodnej úrovni, s podobnými hodnotami a ambíciami. Neulogy si vybudovalo silnú reputáciu v oblasti inovačného poradenstva a spojenie so skupinou CIVITTA nám umožní priniesť na Slovensko aj nový typ konzultačných služieb“, hovorí výkonný riaditeľ Neulogy Peter Kolesár.

Tím Neulogy bude na Slovensku ďalej pôsobiť pod značkou CIVITTA Slovakia, pričom rozšíri svoje portfólio služieb aj o manažérske a strategické poradenstvo, poradenstvo pre verejný sektor, ako aj digitálnu transformáciu.

Zakladateľ a Managing Partner CIVITTA, Adam Saulius Vaina, dodáva: „Náš vyše 300 členný tím CIVITTA víta tím Neulogy, ktorý sa ako CIVITTA Slovakia stáva našou 22. pobočkou v 13. krajine. Spoločnými silami máme možnosť vybudovať poprednú platformu pre inovatívne poradenstvo v strednej a východnej Európe, ktoré ponúka praktický prístup a cenovo dostupné služby pre klientov zo súkromného, ale aj verejného sektora. Zároveň ponúkame skvelé kariérne príležitosti pre mladých talentovaných profesionálov.“

 

---

Neulogy je jedným zo stredoeurópskych lídrov v oblasti poskytovania komplexných konzultačných služieb pokrývajúcich celý inovačný cyklus. Poslaním Neulogy je podporiť startupy, veľké firmy a výskumné inštitúcie v realizovaní vývoja a inovácií na svetovej úrovni. Už od svojho založenia v roku 2007 v Bratislave bola spoločnosť Neulogy kľúčovou v budovaní lokálneho a regionálneho inovačného ekosystému. Firma Neulogy je zameraná na strategické poradenské služby pokrývajúce oblasti od podpory startupov, komercializácie výskumu a vývoja, korporátnych inovácií, kreatívneho priemyslu, až po verejné politiky a inštitucionálne stratégie.

CIVITTA je poprednou nezávislou konzultačnou spoločnosťou v oblasti manažmentu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v oblastiach stratégií, inovácií, zdrojov financovania ako aj digitálnej transformácie. CIVITTA v súčasnosti pôsobí v 13 krajinách: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko, Rusko, Bielorusko, Srbsko, Slovensko a Veľká Británia.

Zdieľať článok