Výzva na mentorov

Vyhlasujeme samostatné výzvy na školiteľov a mentorov v týchto oblastiach:

1. Školiteľ v oblasti energetiky a inovácií v energetike so zameraním na rýchlo-rastúce technologické spoločnosti

Civitta Slovakia ako partner v programe Innovate Now! - Interreg Central Europe vyhlasuje výzvu na školiteľa v oblasti energetiky a inovácií v energetike so zameraním na rýchlo rastúce technologické spoločnosti. Cenovú ponuku môžete zaslať na email: [email protected] do 8.6.2020, najneskôr do16.00. 

Obsah školení: 

 • Nové trendy v energetike
  • Aké sú trendy v energetike? Aké možnosti prinášajú pre startupy?
  • Do akých startupov smeruje rizikový kapitál v oblasti energetiky? Aké sú najžiadanejšie startupy v oblasti energetiky?
 • Stakeholder analýza v energetike
  • Aké sú záujmové skupiny v energetike?
   • Aký majú vplyv na startupy?
   • Aké možnosti ponúkajú pre startupy?
  • Regulácie v energetike
   • Aký je základný rámec regulácií v energetike?
   • Ako sa menia regulácie a aké možnosti to prináša?
  • Spolupráca medzi startupmi a korporátnymi spoločnosťami.
   • Spolupráca medzi startupmi a veľkými spoločnosťami
   • Ako môžu startupy spolupracovať s korporáciami?
   • Aké sú obmedzenia a možnosti spolupráce?

Rozsah zákazky:

 • Príprava štruktúry a obsahu semináru
  • Výstupom je minimálne 15-stranová prezentácia
 • Vedenie školenia pre spoločnosti (startupy) v projekte Innovate Now!
  • Minimálne 3 hodiny
 • Vedenie interného školenia pre projektový tím Innovate Now!
  • Minimálne 1,5 hodiny
 • Individuálny mentoring pre spoločnosti v projekte Innovate Now!
  • Minimálne 12 h
 • Všetky školenia budú prebiehať online a v slovenskom jazyku

Kritériá:

 • Minimálne 5 rokov praxe v energetickom odvetví
 • Minimálne 3 roky praxe s inováciami 

2. Školiteľ v oblasti finančného plánovania a investicií 

Civitta Slovakia as the partner in Innovate Now! - Interreg Central Europe opens call for lecturer in financial planning and investment with the focus of fast-growing technology companies (startups). The delivery will be online and in the English language. Please send your offer to [email protected] until 8.6.2020, no later than 16.00 CET.

The scope of training: 

 • Financial planning
  • Basic financial expressions as CAPEX, OPEX, Cash Flow, P&L statement, Income statement
  • Financial modeling and planning
  • Key financial metrics – CAC, CLV, MRR, ARPU etc.
  • Preparation of case studies
  • Preparation of exercises
 • Investment
  • Types of investors
  • Phases of investment
  • Company valuation
  • Legal questions about investment
  • Preparation of case studies
  • Preparation of exercises

Expected outcomes

 • Development of lecture structure and content
  • The outcome is the presentation with a minimum of 30 pages
 • Workshop for startups in program Innovate Now!
  • The outcome is the presentation with a minimum of 30 pages  
 • Internal workshop for Innovate Now! project team
  • Minimum of 3 hours
 • Individual mentoring for startups in the program Innovate Now!
  • Minimum of 12 hours

Criteria for candidates:

 • Minimum 5 years of experience with financing and investment in startups
 • Minimum 3 years of experience with startups expansion to international markets

3. Školiteľ v oblasti prezentačných zručnosti

Civitta Slovakia ako partner v programe Innovate Now! - Interreg Central Europe vyhlasuje výzvu na školiteľa prezentačných zručnosti.  Cenovú ponuku, spoločne s Vaším CV môžete zaslať na email: [email protected] najneskôr do 11.6.2020 - 16.00.   

Obsah školenia:

 • Prezentačné zručnosti
 • Základy prezentovania pred publikom, práca s gestami, hlasom a telom

Rozsah školenia:

 • Skupinový workshop pokrývajúci základy prezentovania pred publikom, prácu s gestami, hlasom a telom
  • Minimálne 1 hod
 • Individuálny mentoring jednotlivých účastníkov programu Innovate Now!
  • Minimálne 4 hod

Kritériá výberu: 

 • Minimálne 2 roky skúsenosti s vedením školení na zlepšenie prezentačných schopností
Zdieľať článok