Nová Associate Partnerka

Je nám veľkým potešením vám predstaviť našu novú Associate Partnerku zodpovednú za prístup k EÚ financovaniu, ako aj stratégie a politiky financovania Annu Brziakovú!

Anna je expertkou v R&D a inovatívnom financovaní s 15+ ročnými skúsenosťami s rôznymi finančnými inštrumentmi EÚ. Jej úlohou bude pomôcť slovenským spoločnostiam inovovať a rásť za pomoci EÚ fondových programov a maximalizovať efektivitu financovania.

CIVITTA plánuje zorganizovať niekoľko eventov zameraných na financovanie. Sledujte naše kanály na sociálnych sieťach, ktoré vám pomôžu sa informovať a zorientovať vo fondoch EÚ!

Zdieľať článok