Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

„Organizácia a implementácia vzdelávacieho programu Danube Energy+ Tool – teoretická časť“ bude pre nedostatok ponúk opäť vyhlásená. Detaily novej výzvy budú zverejnené na webe www.civitta.sk, v podsekcií „Články“

Stiahnuť výzvu

Zdieľať článok