Výzva na predkladanie cenových ponúk pre marketing a PR

Výzva na predloženie ponúk za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) - marketingové a PR aktivity.

 „Innovate now! – Interreg Central Europe - marketingové a PR aktivity“

-Stiahnuť zákazku-

-Cenový návrh_vzor-

Zdieľať článok