Výzva na predkladanie cenových ponúk - poradenské služby v oblasti budovania startupov

Výzva na predloženie ponúk za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) - poradenské služby v oblasti budovania rýchlo rastúcich technologických spoločností (startupov).

„Innovate now! – Interreg Central Europe – poradenské služby v oblasti budovania rýchlo rastúcich technologických spoločností (startupov)“

-Stiahnuť zákazku-

-Cenový návrh_vzor-

 

Zdieľať článok