Výzva na predloženie ponuky

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

„Individuálny mentoring pre účastníkov programu Danube Energy+ Pilot“

-Stiahnuť výzvu-

Zdieľať článok