Výzva na predloženie ponuky - marketingové a PR aktivity

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

„Innovate now! – Interreg Central Europe - marketingové a PR aktivity“

-Stiahnuť zákazku-

-Cenový návrh_vzor-

-Návrh na plnenie kritéria_vzor-

Zdieľať článok