VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - PORTÁL DANUBE ENERGY+ HUB

Civitta Slovakia vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). Názov súťaže: Vypracovanie vizuálnej identity a vytvorenie portálu Danube Energy+ Hub – „StartupSlovakia“ (Danube Energy+ Interreg Danube Transnational Program).

Ponuky je možné predkladat do 12.5.2021, 17:00.

K stiahnutiu:

Zdieľať článok