CIVITTA - Story of our company

PRÍBEH CIVITTY

CIVITTA sa vymyká tradičným normám poradenských firiem v oblasti strategického manažmentu svojim dôrazom na talentovaný tím, ktorý prináša cenovo prijateľné, a zároveň nadštandardné poradenské služby so skutočnými výsledkami. Klientom zo súkromného aj verejného sektora tak pomáhame v dosahovaní vyššej efektívnosti, inovatívnosti a dynamickosti, a následnej schopnosti transformovať ich príslušné odvetvia.

Spájame tradičný konzulting

Poradenstvo založené na faktoch

Náš prístup a metodológie sú podobné tým v tradičnom manažérskom poradenstve. Kladieme však oveľa silnejší dôraz na analytické zmýšľanie, rozhodnutia založené na dátach a faktoch, a riešeniu skutočných problémov. Predchádzajúce skúsenosti našich konzultantov vo viac ako 10,000 projektoch a rozsiahla sieť kontaktov nám umožňuje pomáhať klientom zo širokého spektra odvetví.

Skúsený tím

Vo vedení firmy spájajú sily profesionáli so skúsenosťami z popredných poradenských firiem Veľkej trojky a Veľkej štvorky, top agentúr na prieskum trhu, bývalí experti z verejného sektora a úspešní podnikatelia. Skúsenosti sú dopĺňané talentom a ambíciou meniť svoje okolité prostredie. V našom tíme sú absolventi prestížnych zahraničných univerzít ako Harvard, Stanford, Wharton, London Business School, Bocconi, INSEAD či HEC, ako aj najlepších lokálnych univerzít. Každý člen tímu je expertom v osobitom odvetví či oblasti verejných politík.

Praktickí a zameraní na dopad

Naša práca musí klientom prinášať skutočné výsledky, žiadne rozsiahlé a teoretické výstupy, ktoré zapadnú prachom. Naším cieľom je pomáhať klientom, ktorí dokážu oceniť rady externých konzultantov a následne implementovať riešenia, ktoré povedú k zmysluplnej transformácii ich organizácii. Naše odporúčania sú preto vždy pragmatické a zohľadňujú vnútorné kapacity a pripravenosť klienta.

A

Challenger Mindset

Odvážni a inovatívni

Nezávislosť a odvaha nám umožňuje ponúknuť našim klientom úprimný a nezaujatý pohľad na ich problémy. Nebojíme sa vzdorovať súčasnému ‘status quo’ a našich klientov motivujeme aby svoje ciele dosahovali inovatívnym spôsobom, ktorý povedie možnej transformácii nielen ich organizácie ale aj ich príslušného odvetvia. Preto sa často pýtame kontroverzné otázky, ktoré môžu viesť k zložitým pozorovaniam, no zároveň vytvárajú priestor pre odvážne a inovatívne myšlienky.

Flexibilný a efektívny model

Potreby našich klientov a ich projektov riešime dosahovaním skutočných výsledkov, ktoré pramenia z odhodlanosti nášho vynikajúceho tímu. Našou výhodou je model založený na nízkych prevádzkových nákladoch, minimálnej vnútrofiremnej byrokracii, obmedzených výdavkoch na marketing a efektné propagačné materiály, vysoká efektívnosť využívania konzultantov na klientskych projektoch, Timebase, náš vlastný interný systém na kolaboráciu. Ďalšími konkurenčnými výhodami sú naša flexibilná vnútro firemná štruktúra, otvorenosť spolupráci založenej na ‘success fees’ a dôraz len na služby, ktoré klientom prinášajú skutočnú pridanú hodnotu.

CIVITTA - The Challengeʳ Advisory

„Našu cestu sme začali v Estónsku - v domove digitálne najvyspelejšej spoločnosti na svete (e-Estónsko) a prvotriedneho ekosystému svetovej úrovne. Všimli sme si, že v malých krajinách nie je ľahký prístup ku konkurenčným a kvalitným konzultačným službám v oblasti riadenia. Miestne spoločnosti sú príliš malé na to, aby ponúkli všetko, čo klienti potrebujú. Veľké medzinárodné spoločnosti sú ťažko dostupné a často požadujúce vyššie ceny na pokrytie svojich vysokých režijných nákladov. Ako CIVITTA rástla, pochopili sme, že náš prístup je vhodný nielen pre malé krajiny, ale aj pre väčšie krajiny.

Aby sme využili náš jedinečný pôvod a skúsenosti, využili sme "Challenger prístup" v oblasti poradenstva, aby sme túto priepasť preklenuli. Rozhodli sme sa spojiť inteligentných ľudí so štíhlymi procesmi a štruktúrami, čím sme vytvorili jednu z vedúcich spoločností v strednej a východnej Európe.

Do dnešného dňa sme exportovali náš obchodný model do rozvíjajúcich sa krajín Európy a Škandinávie. V súčasnosti pôsobíme v 18 európskych krajinách. Vyvíjali sme našu spoločnosť na princípe „jedna spoločnosť“ - aby aj naše menšie miestne kancelárie boli schopné obslúžiť veľké projekty vo viacerých oblastiach.

Naše hlavné zásady úspechu:

  • Vyzývame našich konkurentov - dodávame väčšiu hodnotu v rozsahu.
  • Vyzývame našich klientov - nebojíme sa klásť náročné otázky a pomáhame klientom pri prekonávaní vlastných výziev.
  • Vyzývame sami seba - máme radi netradičné projekty.

0

Národných zastúpení

0

Konzultantov

0

Pobočiek

0

Softvérových Vývojárov

Kde sa nachádzame?

Po ôsmych rokoch od svojho založenia sa CIVITTA stala poprednou nezávislou konzultačnou spoločnosťou v regióne Pobaltia a východnej Európy, zamestnáva viac než 380 konzultantov v 27 pobočkách v 18 krajinách.

Naše medzinárodné hlavné sídlo je v estónskom Tartu. Ostatné pobočky CIVITTY sa nachádzajú v rôznych mestách Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Moldavska, Bieloruska, SrbskaSlovenska, BulharskaSeverného Macedónska, KosovaArménskaDánska a Švédska spolu s obchodným zastúpením vo Veľkej Británii, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore a v Turecku.

Konzultačné služby a projekty zamerané na prieskume trhu poskytujeme aj v krajinách mimo našich domovských trhov. Vďaka flexibilnému prístupu a medzinárodne nastavenému mysleniu sme dodali tisícky hotových projektov, ktoré zabezpečili úspešnú spoluprácu s klientmi vo viac než 40 krajinách  Európy, Ázie a Afriky.