CIVITTA - Story of our company

PRÍBEH CIVITTY

CIVITTA sa vymyká tradičným normám poradenských firiem v oblasti strategického manažmentu svojim dôrazom na talentovaný tím, ktorý prináša cenovo prijateľné, a zároveň nadštandardné poradenské služby so skutočnými výsledkami. Klientom zo súkromného aj verejného sektora tak pomáhame v dosahovaní vyššej efektívnosti, inovatívnosti a dynamickosti, a následnej schopnosti transformovať ich príslušné odvetvia.

Spájame tradičný konzulting

Poradenstvo založené na faktoch

Náš prístup a metodológie sú podobné tým v tradičnom manažérskom poradenstve. Kladieme však oveľa silnejší dôraz na analytické zmýšľanie, rozhodnutia založené na dátach a faktoch, a riešeniu skutočných problémov. Predchádzajúce skúsenosti našich konzultantov vo viac ako 10,000 projektoch a rozsiahla sieť kontaktov nám umožňuje pomáhať klientom zo širokého spektra odvetví.

Skúsený tím

Vo vedení firmy spájajú sily profesionáli so skúsenosťami z popredných poradenských firiem Veľkej trojky a Veľkej štvorky, top agentúr na prieskum trhu, bývalí experti z verejného sektora a úspešní podnikatelia. Skúsenosti sú dopĺňané talentom a ambíciou meniť svoje okolité prostredie. V našom tíme sú absolventi prestížnych zahraničných univerzít ako Harvard, Stanford, Wharton, London Business School, Bocconi, INSEAD či HEC, ako aj najlepších lokálnych univerzít. Každý člen tímu je expertom v osobitom odvetví či oblasti verejných politík.

Praktickí a zameraní na dopad

Naša práca musí klientom prinášať skutočné výsledky, žiadne rozsiahle a teoretické výstupy, ktoré zapadnú prachom. Našim cieľom je pomáhať klientom, ktorí dokážu oceniť rady externých konzultantov a následne implementovať riešenia, ktoré povedú k zmysluplnej transformácii ich organizácii. Naše odporúčania sú preto vždy pragmatické a zohľadňujú vnútorné kapacity a pripravenosť klienta.

A

Challenger Mindset

Odvážni a inovatívni

Nezávislosť a odvaha nám umožňuje ponúknuť našim klientom úprimný a nezaujatý pohľad na ich problémy. Nebojíme sa vzdorovať súčasnému ‘status quo’ a našich klientov motivujeme aby svoje ciele dosahovali inovatívnym spôsobom, ktorý povedie možnej transformácii nielen ich organizácie ale aj ich príslušného odvetvia. Preto sa často pýtame kontroverzné otázky, ktoré môžu viesť k zložitým pozorovaniam, no zároveň vytvárajú priestor pre odvážne a inovatívne myšlienky.

Flexibilný a efektívny model

Potreby našich klientov a ich projektov riešime dosahovaním skutočných výsledkov, ktoré pramenia z odhodlanosti nášho vynikajúceho tímu. Našou výhodou je model založený na nízkych prevádzkových nákladoch, minimálnej vnútro firemnej byrokracii, obmedzených výdavkoch na marketing a efektné propagačné materiály, vysoká efektívnosť využívania konzultantov na klientskych projektoch, Timebase, náš vlastný interný systém na kolaboráciu. Ďalšími konkurenčnými výhodami sú naša flexibilná vnútro firemná štruktúra, otvorenosť spolupráci založenej na ‘success fees’ a dôraz len na služby, ktoré klientom prinášajú skutočnú pridanú hodnotu.

CIVITTA - The Challengeʳ Advisory

CIVITTA vznikla spojením poradenských firiem z regiónu pobaltských krajín s centrálou v Estónsku. Dnes je CIVITTA poprednou poradenskou firmou v Strednej a Východnej Európe.

Naši konzultanti pracujú pre klientov s pôsobením alebo strategickým záujmom vo viac ako 40+ medzinárodných trhoch naprieč Európou, Áziou a Amerikou. Pre našich klientov sme úspešne ukončili už viac ako 10 000 projektov.

CIVITTA sa svojím prístupom vymyká tradičnému modelu poradenských firiem. Svojim klientom ponúka cenovo dostupné poradenské služby na nadštandardnej úrovni, s nekompromisným dôrazom na analytický a dátami podložený prístup. Klientom zo súkromného aj verejného sektora tak pomáhame v dosahovaní vyššej efektívnosti, inovatívnosti a dynamickosti, a následnej schopnosti transformovať ich príslušné odvetvia.

0

Národných zastúpení

0

Konzultantov

0

Pobočiek

0

Softvérových Vývojárov

Naše pôsobenie

Za osem rokov od svojho vzniku sa CIVITTA stala jednou z popredných poradenských firiem so silným zastúpením vo Východnej Európe a pobaltských štátoch. Dnes zamestnáva viac ako 300 konzultantov v 22 pobočkách, rozmiestnených po 15 krajinách.

Medzinárodná centrála firmy sa nachádza v estónskom Tartu. Ďalšie pobočky sa nachádzajú v Lotyšsku, Litve, Estónsku, Fínsku, Poľsku, Ukrajine, Rumunsku, Moldavsku, Rusku, Bielorusku, Srbsku, Slovensku, BulharskaSeverná Macedónska, a Veľkej Británii.

Naše poradenské služby a projekty však často presahujú hranice fyzického pôsobenia firmy. Práve flexibilita tímu a otvorenosť medzinárodným trhom prispeli k úspešnému ukončeniu viac ako 1000 projektov, v spolupráci s klientmi zo 40+ krajín naprieč Európou, Áziou a Afrikou.