Náš tím má špičkové vzdelanie, zvedavosť, schopnosť viesť ľudí a oddanosť hodnotám. Dávame dôraz na analytické zmýšľanie a naše poradenstvo zakladáme na faktoch. Preto majú naše služby  vysokú hodnotu za peniaze.

Pomáhame:

1. Korporátnym klientom

Našimi klientmi sú veľké spoločnosti z rôznych sektorov, vrátane telekomunikácií, bankovníctva, poisťovníctva, maloobchodu, veľkoobchodu, výroby, FMCG, dopravy, energetiky, HORECa, médii a vydavateľstva, IKT služby, stavebníctva, lesníctva, poľnohospodárstva, nehnuteľností, private equity a profesionálnych služieb

2. Startupom a MSP

Pomáhame startupom a malým firmám z rôznych sektorov s dôrazom na inovatívne spoločnosti, komercializáciu výskumu a vývoja a rozvoj startupových ekosystémov.

3. Verejným inštitúciám a neziskovým organizáciám

Medzi našich klientov patria vládne inštitúcie (ministerstvá a vládne agentúry), regióny a obce, vzdelávacie inštitúcie a univerzity, nemocnice, štátne podniky, energetické a infraštruktúrne firmy, medzinárodné organizácie (EBOR, Svetová banka, Európska komisia), mimovládne organizácie.

Naše služby

STRATÉGIE

Pracujeme bok po boku s našimi klientmi na strategickom plánovaní, expanzii na nové trhy, riadení zmien a organizačných transformáciách s cieľom vytvoriť zmysluplné zmeny v ich podnikaní, organizácii a spoločnosti. V našej práci ponúkame využívame skúsenosti získané v mnohých krajinách a odvetviach.

INOVÁCIE

Startupom pomáhame s rastom a škálovaním; univerzitám s prepojení výskumu s firmami a komercializáciou výskumu a vývoja; korporáciám budovať a akcelerovať inovácie v rámci spoločnosti a vládam budovať inovačné komunity a ekosystémy.

FINANCOVANIE

Pomáhame klientom identifikovať možnosti financovania, rozvíjať projekty a manažovať proces implementácie. Poskytujeme poradenské služby v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, financovania na úrovni EÚ (Horizont 2020), získavania investorov a dlhového financovania.

PRIESKUM

Zhromažďujeme a analyzujeme externé a interné informácie s cieľom poskytnúť cenné poznatky pre rozhodovanie našich klientov. Vykonávame prieskum trhu, produktový prieskum trhu, prieskum názorov a spokojnosti zákazníkov, výskum verejných politík a hodnotenia reforiem verejných politík.

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Pomáhame klientom stať sa konkurencieschopnejšími v digitálnom veku prostredníctvom používania Big Data a najnovších IT technológií. Naše služby zahŕňajú prípravu digitálnej stratégie, analýzu a redizajn cesty zákazníka (customer journey), UI / UX, vývoj webu a mobilných aplikácií, analýzu a segmentáciu zákazníckej bázy, analýzu odchodovosti zákazníkov a ďalšie služby v IT a Big Data.

IMPLEMENTÁCIA

Ponúkame pomoc v ktorejkoľvek fáze realizácie projektu - od  projektového manažmentu, pomoci pri rozvoji podnikania / expanzii a poskytovaní dočasných konzultantov na vykrytie krátkodobých potrieb ako aj budovaním outsourcingových tímov v strednej a východnej Európe.

Udržateľnosť

Podporujeme startupy, firmy a vlády, aby hodnotili ich vplyv na životné prostredie a spoločnosť kvantifikovateľným a praktickým spôsobom. Pomáhame im identifikovať a rozvíjať stratégie a politiky na urýchlenie ich transformácie, navrhovať a rozvíjať interné inovačné schopnosti alebo im poskytujeme inovačnú podporu prostredníctvom programov a akcelerátorov. Naši odborníci môžu tiež poskytnúť pomoc pri získavaní finančných prostriedkov najvhodnejších pre transformačné ciele klienta.

HĽADÁŠ KONZULTAČNÉ SLUŽBY?

Vyžiadať cenovú ponuku

Prípadové štúdie

2023-12-21
Inovačný toolkit: praktický...

Inovačný toolkit detailne predstavuje...

2023-09-21
Pomôžte Bratislave vysporiadať sa...

Climathon Bratislava | 20. – 22. október 2023...

2022-05-31
Challenger akcelerátor podporí...

Túto jeseň nás čaká ďalšie kolo...