Získavanie finančných prostriedkov je často obmedzujúcim faktorom pre rozšírenie existujúcej aktivity alebo spustenie nového projektu. V CIVITTA pomáhame našim klientom realizovať ich plány a získať potrebné financovanie. Ponúkame prípravu podnikateľského plánu, investičného plánu, pomoc pri získavaní súkromných investorov ako aj prípravu projektov pre financovanie z verejných zdrojov. Naši klienti dostávajú podporu počas celého obdobia získavania investícií a implementácie procesu financovania.

Naše služby v oblasti financovania zahŕňajú:

Financovanie národnými programami
Financovanie z programov EÚ
Dlhové financovanie
Prilákanie M&A a kapitálového investora

Naše služby v oblasti financovania zahŕňajú:

Ako to robíme

Projekt začíname zvyčajne s vyhodnotením potrieb klienta, výberom najvhodnejšieho mechanizmu financovania a posúdením oprávnenosti projektu. V prípade projektov financovaných z programov EÚ vypracujeme rozsah, rozpočet a časový harmonogram, nájdeme partnerov a pripravíme konzorcium a podáme formálnu žiadosť vrátane akejkoľvek ďalšej dokumentácie (napr. podnikateľský plán, analýza nákladov a výnosov alebo štúdia uskutočniteľnosti). V prípade získavania kapitálových investorov alebo dlhového financovania spolupracujeme s klientmi, kým im nepomôžeme získať potrebné finančné prostriedky.

ZÍSKAJTE PROJEKT A DOSIAHNITE RAST

Vyžiadať cenovú ponuku

Prípadové štúdie

2020-07-24
CIVITTA SLOVAKIA ATTRACTED €4.3...

CIVITTA Slovakia helped a Bratislava-based...

2020-06-29
Local innovation ecosystem of the...

Cessation of the Brno Flextronics...

2019-03-13
Ako inovovať vo veľkých firmách?

Naše dlhoročné zbieranie skúseností a...