Získavanie finančných prostriedkov je často obmedzujúcim faktorom pre rozšírenie existujúcej aktivity alebo spustenie nového projektu. V CIVITTA pomáhame našim klientom realizovať ich plány a získať potrebné financovanie. Ponúkame prípravu podnikateľského plánu, investičného plánu, pomoc pri získavaní súkromných investorov ako aj prípravu projektov pre financovanie z verejných zdrojov. Naši klienti dostávajú podporu počas celého obdobia získavania investícií a implementácie procesu financovania.

Naše služby v oblasti financovania zahŕňajú:

Financovanie národnými programami
Financovanie z programov EÚ
Dlhové financovanie
Prilákanie M&A a kapitálového investora

Naše služby v oblasti financovania zahŕňajú:

Ako to robíme

Projekt začíname zvyčajne s vyhodnotením potrieb klienta, výberom najvhodnejšieho mechanizmu financovania a posúdením oprávnenosti projektu. V prípade projektov financovaných z programov EÚ vypracujeme rozsah, rozpočet a časový harmonogram, nájdeme partnerov a pripravíme konzorcium a podáme formálnu žiadosť vrátane akejkoľvek ďalšej dokumentácie (napr. podnikateľský plán, analýza nákladov a výnosov alebo štúdia uskutočniteľnosti). V prípade získavania kapitálových investorov alebo dlhového financovania spolupracujeme s klientmi, kým im nepomôžeme získať potrebné finančné prostriedky.

ZÍSKAJTE PROJEKT A DOSIAHNITE RAST

Vyžiadať cenovú ponuku

Prípadové štúdie

2023-12-21
Inovačný toolkit: praktický...

Inovačný toolkit detailne predstavuje...

2023-09-21
Pomôžte Bratislave vysporiadať sa...

Climathon Bratislava | 20. – 22. október 2023...

2022-05-31
Challenger akcelerátor podporí...

Túto jeseň nás čaká ďalšie kolo...