V rýchlo sa meniacom svete zaostanú tí, ktorí neinovujú. Sledujeme, čo robia podnikatelia a inovatívne spoločnosti na celom svete, čo nám pomáha prinášať najlepšie odporúčania startupom a formovať ekosystémy. CIVITTA poskytuje inovačné služby začínajúcim podnikom, ktorým pomáha rásť a škálovať; univerzitám prepájať výskum s podnikmi a komercializovať výskum a vývoj; korporáciám prinášať inovácie a zmenu kultúry; a verejným inštitúciám budovať inovačné komunity a ekosystémy na národnej a globálnej úrovni.

Naše inovačné služby pokrývajú:

Korporátne inovácie
Startup poradenstvo a komercializácia vedy a výskumu
Rozvoj startupového ekosystému
Štúdie inovačných politík

Naše inovačné služby pokrývajú:

Ako to robíme

Typický konzultačný projekt v tejto oblasti začína hodnotením inovačných schopností spoločnosti a hĺbkovou diskusiou a výmenou informácií s odborníkom na inovácie, počas ktorého zhodnotí stav startupu alebo organizácie a identifikuje jeho potreby. Tím inovačných odborníkov následne navrhne riešenie a identifikuje priority strategických inovácií, ktoré adresujú  potreby klienta.

Poslednou fázou projektu je realizácia akčného plánu spolu s klientským tímom, monitorovanie pokroku, kontrola priebežných výsledkov a pomoc klientovi pri rozhodovaní.

ZLEPŠITE SVOJE INOVÁCIE A IMPLEMENTUJTE RIEŠENIA S PRIDANOU HODNOTOU

Vyžiadať cenovú ponuku

Prípadové štúdie

2020-10-28
Buďte súčasťou HealthCare Lab Final...

HealthCare Lab vyvrcholí virtuálnym Final Demo...

2020-07-24
CIVITTA SLOVAKIA ATTRACTED €4.3...

CIVITTA Slovakia helped a Bratislava-based...

2020-06-29
Local innovation ecosystem of the...

Cessation of the Brno Flextronics...