Prieskum je nevyhnutný pre rozhodovanie a riadenie kľúčových prevádzkových úloh pre všetky typy organizácií. Vykonávame kvalitatívny a kvantitatívny prieskum trhu, spracovávame a analyzujeme údaje získané pomocou CAPI / CATI / online panelov / fokusových skupín, atď. Na základe výskumnej štúdie môžu spoločnosti a organizácie pochopiť preferencie svojich zákazníkov, merať reakciu na marketingové kampane, doladiť “value proposition” a vytvoriť jedinečný zákaznícky zážitok.

Naše výskumné služby zahŕňajú:

Výskum produktov
Výskum postojov
Výskum verejnej politiky
Hodnotenia

Naše výskumné služby zahŕňajú:

Ako to robíme

Trhy hodnotíme z rôznych uhlov pohľadu (veľkosť, dynamika,  podmienky, konkurenti) prostredníctvom desk research, štatistickej analýzy, expertných rozhovorov a iných nástrojov prieskumu trhu. Vo väčšine krajín máme vlastné výskumné pobočky, sieť anketárov a vlastné miestnosti pre fokusové skupiny, ktoré sú vybavené všetkými potrebnými prostriedkami na videozáznam a pozorovanie.

ROBTE LEPŠIE ROZHODNUTIA V PODNIKANÍ NA ZÁKLADE ANALÝZ EXPERTOV

Vyžiadať cenovú ponuku

Prípadové štúdie

2020-10-28
Buďte súčasťou HealthCare Lab Final...

HealthCare Lab vyvrcholí virtuálnym Final Demo...

2020-07-24
CIVITTA SLOVAKIA ATTRACTED €4.3...

CIVITTA Slovakia helped a Bratislava-based...

2020-06-29
Local innovation ecosystem of the...

Cessation of the Brno Flextronics...