Podporujeme startupy, firmy a vlády, aby hodnotili ich vplyv na životné prostredie a spoločnosť kvantifikovateľným a praktickým spôsobom. Pomáhame im identifikovať a rozvíjať stratégie a politiky na urýchlenie ich transformácie, navrhovať a rozvíjať interné inovačné schopnosti alebo im poskytujeme inovačnú podporu prostredníctvom programov a akcelerátorov. Naši odborníci môžu tiež poskytnúť pomoc pri získavaní finančných prostriedkov najvhodnejších pre transformačné ciele klienta.

Naše služby udržateľnosti pokrývajú:

UDRŽATEĽNOSŤ V ORGANIZÁCIÁCH
KVANTIFIKÁCIA VPLYVU
PODPORA INOVÁCIÍ
VÝSKUM A POLITIKA

Naše služby udržateľnosti pokrývajú:

Ako to robíme

Prístup k projektu do značnej miery závisí od vašej fázy vývoja, veľkosti spoločnosti a cieľov.


- Cesta k udržateľnosti v organizáciách začína diagnostikou založenou na údajoch, ktorá je základom pre rozvoj vašej stratégie a plánu udržateľnosti. Aby sme vám to pomohli implementovať v praxi, podporujeme vás vývojom business modelov, hodnotením udržateľnosti investícií, revíziou operácií dodávateľského reťazca a zahrnutím princípov obehového hospodárstva do vášho dizajnu produktov a služieb.

- Pomocou kvantifikácie vplyvu vykonávame analýzu na úrovni organizácie na meranie vašich environmentálnych alebo sociálnych dopadov, ktorá zahŕňa mapovanie procesov, zhromažďovanie údajov, vytváranie a dolaďovanie modelu na analýzu. Zistenia interpretujeme a vytvárame odporúčania na riešenie identifikovaných bolestivých bodov podľa medzinárodných noriem platných v tejto oblasti, napr. ISO 14044 a ISO 14040, PAS 2050, pre EPD EN 15804+A2.

- V rámci podpory inovácií navrhujeme a koordinujeme implementáciu interných inovačných služieb s cieľom vytvárať trvalé, udržateľné postupy v súčasných procesoch a produktoch. Pre malé a stredné firmy a startupy ponúkame podporu inovácií prostredníctvom akcelerátorov a programov trvalej udržateľnosti, sami v mene našich klientov alebo v spolupráci s našimi partnermi (napr. Challenger Accelerator). Ak hľadáte financovanie, pomôžeme vám vybrať optimálnu možnosť financovania a pripravíme žiadosti o dotáciu za vás.

-Výskum a politika sa v prvom rade zameriavajú na strategické odporúčania, kľúčové prostriedky, na ktorých by sa rozhodnutia mali zakladať, a sú formulované pomocou metódy „SMART“. Majú tendenciu byť orientované na zlepšenie, prispôsobenie alebo zmiernenie v závislosti od riešeného problému. Druhé zameranie je na stratégiu udržateľnosti pre verejné orgány, ktoré sú vypracované ako mapy k dosiahnutiu cieľov politiky a zahŕňajú konkrétne strategické ciele a opatrenia, ktoré pomáhajú našim klientom prejsť od abstraktnej vízie k akčným projektom dobre pripraveným na meranie úspechu

Poradenstvo založené na údajoch v oblasti udržateľnosti pre pozitívnu zmenu

Vyžiadať cenovú ponuku

Prípadové štúdie

2023-12-21
Inovačný toolkit: praktický...

Inovačný toolkit detailne predstavuje...

2023-09-21
Pomôžte Bratislave vysporiadať sa...

Climathon Bratislava | 20. – 22. október 2023...

2022-05-31
Challenger akcelerátor podporí...

Túto jeseň nás čaká ďalšie kolo...