CIVITTA - The Challengeʳ Advisory

CIVITTA vznikla ako aliancia poradenských spoločností v regióne pobaltských krajín, s hlavným sídlom v Estónsku. Dnes je poprednou konzultačnou spoločnosťou v oblasti strategického manažmentu v strednej a východnej Európe.

Naši konzultanti podporujú spoločnosti vo viac než 40 krajinách Európy, Ázie a Ameriky, výsledkom čoho je viac než 10 000 ukončených projektov.

CIVITTA je výzvou pre tradičné strategické poradenstvo tým, že pre všetkých klientov poskytuje vysokokvalitné praktické a analyticky precízne poradenské služby za dostupnú cenu. Poskytujeme konzultačné služby pre klientov zo súkromného a verejného sektora a pomáhame im stimulovať ich vlastné odvetvia tým, že sa stanú inovatívnymi, efektívnymi a dynamickými.

0

Národných zastúpení

0

Konzultantov

0

Pobočiek

0

Softvérových Vývojárov